Uitvaart Uitvaartverzorging Uitvaart

Uitvaartverzorging

/* Linklife startpaginas TopBanner */
 

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzorging

Deze pagina gaat over alles omtrent de uitvaart.
Deze pagina gaat over alles omtrent de uitvaart.
Deze pagina gaat over alles omtrent de uitvaart.

Uitvaart vervoer

Uitvaart vervoer
Uitvaart vervoer
Uitvaart vervoer
Uitvaart vervoer

Uitvaart Bloemist

Uitvaart Bloemist
Uitvaart Bloemist
Uitvaart Bloemist
Uitvaart Bloemist

Leven na de dood

Leven na de dood
Leven na de dood
Leven na de dood
Het leven na de dood is een religieus, spiritueel en metafysisch begrip, waarbij er sprake van is dat het aan het lichaam gebonden bewustzijn van een mens niet eindigt bij het sterven, maar in een of andere vorm na het sterven voortgezet wordt. In veel religies is er sprake van dat de dood van de fysieke mens niet het einde is en dat de ziel voortleeft, op een andere plaats (het hiernamaals) of door middel van reïncarnatie. Vaak speelt hierbij een element van beloning en vergelding een rol: de manier waarop iemands leven na de dood zijn voortzetting vindt, wordt geheel of gedeeltelijk bepaald door de daden van een mens tijdens zijn leven.

 

Uitvaart

Uitvaart
Uitvaart
Uitvaart
Duiven voor een uitvaart of speciale aangelegenheid.

Uitvaart info

Uitvaart info
Meer links over uitvaart
Meer links over uitvaart
Meer links over uitvaart

Info uitvaartverzekeringen

Info uitvaartverzekeringen
Informatie over uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen
Uitvaartverzekeringen

Wat doen bij overlijden

Wat doen bij overlijden
Logo
Logo
Wat te doen moment een dierbare is overleden? bekijk de checklist van Mensenlinq hieronder!

 

Maak de dood bespreekbaar

Maak de dood bespreekbaar
Maak de dood bespreekbaar, klik om af te spelen
Maak de dood bespreekbaar
Televisiereclame van Yarden

Gedicht over de dood

Gedicht over de dood
Gedicht over de dood
Gedicht over de dood
k Heb voor de dood al meer dan eens
een lief gedicht geschreven
ik neem hem wel eens op m’n schoot
hij hoort zo bij het leven
ik weet hoe bang ik was als kind
wat heb ik m geknepen
hij was m’n vijand, nu mijn vrind
nu heb ik hem begrepen
hij heeft mij zijn geheim verteld
en zo ben ik m’n angst ontgroeid
voor mij is hij een open veld
waar hemelhoog het voorjaar bloeit

Het testament

Het testament
Het testament
Het testament
Als u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ook regelt de wet hoeveel elk van uw erfgenamen erven. Er zijn veel mensen die zelf willen bepalen aan wie zij hun vermogen en bezittingen willen nalaten. Daarvoor is een testament bedoeld.

Een testament is een notariële akte waarin iemand (in vaktaal: de testateur) uitdrukkelijk aangeeft wat hij of zij wil dat er bij overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kunt u dus sturing geven aan uw vermogen na uw overlijden.

Iedereen die over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan vanaf de leeftijd van zestien jaar een testament laten opmaken. Om een geldig testament op te laten maken moet u naar een notaris.

 

advertenties


Valentijnskaarten actuele link